REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://www.choinki-online.com.pl

obowiązujący od 01.03.2015r.

Sklep internetowy prowadzony jest przez:
ART-TRANS Potempski Artur
ul. Żarecka 41
42-350 Koziegłowy
woj. śląskie
NIP: 577-184-30-58
tel +48 696 240 250

Rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI
92 1050 1168 1000 0090 9236 6823

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym https://choinki-online.com.pl. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet.

Zasady składania i realizacji zamówień

Zamówienie realizowane jest w przeciągu 24h do 14 dni roboczych, od momentu potwierdzenia go lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Jeśli dany produkt nie jest dostępny w naszym magazynie czas realizacji zamówienia może wydłużyć się wówczas klient jest informowany o zaistniałej sytuacji.

Zamówienia przyjmowane są poprzez:

stronę internetową https://choinki-online.com.pl

telefonicznie pod nr telefonu 696 240 250

Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować jeżeli Sklep nie będzie mógł potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zmówienia.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.

Realizacja zamówienia następuje:

  • w przypadku zamówień płatnych przelewem ? z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie,
  • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem ? po zakończeniu procedury składania zamówienia,
  • w przypadku zamówień kartą kredytową, PayU ? w chwili autoryzacji transakcji.

Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem pod numerem telefonu +48 696 240 250

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.

Ceny towarów

Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego.

Ceny mogą ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.

Wszystkie ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek vat ? tzw. cenę BRUTTO

Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

Koszty i forma dostawy

Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

Zastrzegamy sobie prawo do wybory firmy kurierskiej.
Na czas otrzymania przesyłki składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.

W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu i zaksięgowania wpłaty na koncie.

Dowód zakupu (rachunek) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na rachunku są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej się ze Sklepem, w celu wyjaśnienia sprawy.

Wartość zamówienia zostaje powiększona o koszty przesyłki w zależności od wagi towaru.

Przesyłki kurierskie są dostarczane w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu skompletowania zamówienia.

Istnieją jednakże okoliczności losowe, poprzez które przesyłka może dotrzeć do Klienta w późniejszym czasie, wówczas Klient jest o takiej sytuacji informowany.

Formy płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

przelewem na rachunek bankowy :
92 1050 1168 1000 0090 9236 6823

online poprzez przelewy24

gotówką przy odbiorze przesyłki

Wpłaty online obsługuje przelewy24

operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny , składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony towar należy odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.

Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów użytkowania.

Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres magazyn Sklepu, przy czym Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep dokona zwrotu ceny towaru w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.

Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy

Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.

Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz opis niezgodności towaru z umową.
Towar należy odesłać na adres Sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.

Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera.

Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych, od momentu otrzymanego reklamowanego towaru. W przypadku niemożliwości zrealizowania reklamacji bądź wydłużenia czasu jej rozpatrzenia informujemy o tym klienta.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty będą zwrócone w terminie do 14 dni roboczych na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego.

Dane osobowe

Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

Postanowienia końcowe

Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2015r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie https://choinki-online.com.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Po złożeniu zamówienia przez Klienta, nie istnieje możliwość dokonywania w nim zmian. Nie łączymy zamówień.

Uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy oraz o weryfikację zamówienia przed dokonaniem ostatecznej akceptacji.